Hebron Academy


Maine, USA

Hebron byl založen v roce 1804 a studentům se otevřel v roce 1805. Od svého počátku je Hebron inkluzivní a vstřícnou vzdělávací komunitou, která si cení individuality a respektuje rozdíly. Po více než dvě století zůstává poslání a základní hodnoty v souladu s původní chartou školy – aby se studenti učili svobodným uměním a vědám a byli vychováváni k úctě k životu a k respektu a úctě k individualitě. Studenti z celých Spojených států i z celého světa jsou vyzýváni a inspirováni, aby dosáhli svého nejvyššího potenciálu, a to za podpory starostlivých učitelů, kteří se jim individuálně věnují, a přátelské, respektující, rodinné atmosféry.

Úspěšnost maturantů je 100 %, studenti jsou pravidelně přijímáni na 20 nejlepších univerzit v USA.

 

 
Počet studentů: 250
Ročníky: 6–12, PG
Poměr učitelů a studentů: 1:5
Rok založení: 1804

O kampusu

Hebron Academy se nachází necelou hodinu cesty od letiště Portland v Maine, je obklopena horami a jezery a také leží nedaleko pobřeží. V docházkové vzdálenosti od ubytování a učeben se nachází Studentská unie a občerstvení, Centrum venkovního vzdělávání, pošta, fitness centrum, knihovna, Centrum múzických umění a další.

Zajímavosti o škole

Univerzity, na které byli studenti přijati

New York University

Miami University

Montana State University

University of New Mexico

Washington and Jefferson College