Perkiomen School


Pennsylvania, USA

V Perkiomen ví, že nejlepší učitel je zkušenost. Studenti se zde učí podstupovat vypočítaná rizika a vytvářet hodnoty, kamkoli jdou. Škola má otevřený, pečující a zkušený personál, který vytváří vysoce participativní vzdělávací prostředí. Jejich kultura vděčnosti a radosti je pro ně stejně důležitá. Všichni učitelé a studenti, oslavují rozdíly a navzájem se podporují během plnění každodenních úkolů, ale také v určujících momentech. Škola je internátní i denní a všichni se zde cítí vítaní. Pedagogové a studenti se zapojují a rozvíjejí smysluplné mentorství. Studenti nacházejí v této globální komunitě trvalá přátelství. Perkiomen připravuje studenty na další vzdělávání.
 

Perkiomen byl založen v roce 1875 a jejich první mezinárodní student přijel v roce 1896. Motto školy v latině zní, Solvitur Vivendo.

 

 
Ročníky: 6–12, PG
Počet studentů: 300
Poměr učitelů a studentů: 1:8
Rok založení: 1875

O kampusu

Perkiomen School je nezávislá škola s denním a internátním vyučováním pro třídy 6-12 a PG, která se nachází v Pennsburgu v Pensylvánii. Akademický program Perkiomen School je realizován prostřednictvím inovativního vzdělávacího modelu, který kombinuje to nejlepší z tradičního vzdělávání s praktickými dovednostmi, které umožňují prosperovat v globální komunitě. Inspiruje studenty, aby riskovali a stali se těmi nejlepšími, a zároveň jim poskytuje podporu oddaného učitelského sboru, jedinečné zážitky a přístup k moderním technologiím, a to jak ve třídě, tak mimo ni. Díky svobodě zkoumat svou osobní identitu a zájmy si studenti Perkiomenu rozvíjejí charakter, intelekt a odvahu potřebné k uskutečnění svých individuálních cílů.

Zajímavosti o škole

Univerzity, na které byli studenti přijati

New York University

University of British Columbia

Boston University

University of Californie Berkeley

University of Toronto