Kérdések és válaszok

Az USA-ban nagy hangsúlyt fektetnek a projektoktatásra és a rugalmas időbeosztásra, a hallgatók pedig választhatnak a tanulmányi, sport- és egyéb szakterületek között. Kanadában a tanítás nagyon hasonló, de csak akadémiai irányultságú. Ezzel szemben z Egyesült Királyságban a tanulás az első, és a tantárgyak választása korlátozottabb. A svájci egyetemek a nagyon magas szintű tanulás mellett a legnagyobb és legfontosabb cégekkel dolgoznak együtt [az országban/világban?], amelyek olyan szakmai gyakorlatokat kínálnak hallgatóinknak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a terület legtapasztaltabb szakembereitől tanuljanak. Itt a külföldi cégekben szerzett valódi tapasztalatok nagyszerűen kiegészítik a tanulmányokat.
 
A külföldi tanulmányoknak számtalan előnye van, a legfontosabbak az idegen nyelv elsajátítása, új emberekkel és kultúrákkal való találkozás és a nagyobb függetlenség megszerzése. Annak érdekében, hogy ezt a tapasztalatot átadhassuk diákjainknak, számos középiskolával és egyetemmel kötöttünk partnerséget az USA-ban, Kanadában és Európában (különösen az Egyesült Királyságban és Svájcban). Partneriskoláink minőségi oktatást, rengeteg tanórán kívüli tevékenységet és minden diákhoz egyéni megközelítést kínálnak. Tanulmányaik során nagy hangsúlyt fektetnek a hallgató erősségeinek fejlesztésére, valamint a modern technológiák és alternatív oktatási módszerek alkalmazására. Ugyanakkor az iskoláinkban tanulva megnyílik a lehetőség arra, hogy a diákok megtalálják karrierjüket a világban.
 
Partner középiskoláink az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában találhatók. Húsz legközelebbi partneriskolánk képviselteti magát a JK Education EXPO kiállításunkon, de a múltban több mint száz különböző bentlakásos iskolában helyeztünk el diákokat szerte a világon. Továbbá, a Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában található American Academy iskoláink saját hálózata pedig mindenképpen említésre méltó.
 

A boarding school a legjobb bentlakásos iskola. Alapításunk óta több száz diákot küldtünk az ilyen típusú iskolákba, akik most folytatják tanulmányaikat a legnépszerűbb külföldi egyetemeken, és sok olyan embert, akiket ígéretes állásokra fogadtak el szerte a világon. A bentlakásos iskolákat változatos és ötletes tananyag, nagy hagyományok és végzőseik sikere jellemzi. Ezen iskolák diákjai a kampuszon élnek, ami ideális környezetet teremt a diákok fejlődéséhez, akadémiai és társadalmi szempontból egyaránt.
Az állami iskolákkal ellentétben a bentlakásos iskolások F1-es diákvízummal maradnak Amerikában (Kanadában ez tanulmányi engedély), amely lehetővé teszi számukra, hogy Európában elismert tanulmányi eredményeket érjenek el.

Mi a különbség az egyetem (University) és a közösségi főiskola (Community College) között?

Az Egyesült Államokban és Kanadában működő partneriskoláink két alapvető kategóriába sorolhatók: egyetemek és közösségi főiskolák.

A közösségi főiskolák kisebbek, mint az egyetemek, oktatási költségeik alacsonyabbak és felvételi követelményeik kevésbé szigorúak. A közösségi főiskolák kevesebb specializációt, de nagyszámú kurzust kínálnak, amelyek különféle bizonyítványokhoz és oklevelekhez megszerzéséhez vezetnek. Ezekben az iskolákban a diákok leggyakrabban kétéves programon vesznek részt, amelynek elvégzésével egy úgynevezett Associate Degree-t (kiegészítő diplomát) szereznek. E két év után a hallgatók egy klasszikus egyetemen folytathatják tanulmányaikat, amely elismeri a már elvégzett tantárgyaikat, és további két év után Bachelor’s degree-t (alapképzést) szerezhetnek.
 
A klasszikus egyetemen a hallgató megszerezheti az úgynevezett Undergraduate Degree-t (alapképzés) vagy a Graduate Degree-t (mesterképzés és doktori képzés). A felvételi eljárással szemben támasztott követelmények magasabbak, mint a közösségi főiskolák esetében, de a professzorok oktatása és minősége is nagyon magas szintű, a diákok modern tantermekkel és technológiákkal, kutatóközpontokkal és laboratóriumokkal rendelkeznek, valamint különféle tanórán kívüli tevékenységekben vehetnek részt. Egy hagyományos egyetemen a hallgatók általában szakmai gyakorlatot végezhetnek egy nemzetközi vállalatnál is.
 

Középiskoláink nem szigorúan egy területre összpontosítanak, hanem különféle tantárgyak, klubok és tevékenységek széles skáláját kínálják diákjaiknak. A diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kipróbálják, mi érdekli őket, és megtudják, miben jók. A professzorok személyre szabott megközelítésének köszönhetően lehetőségük van bármikor megváltoztatni a órarendjüket, és azon tantárgyakat, amelyek kevésbé érdeklik őket, csak alapszinten kevesebb óraszámban, vagy egyáltalán nem tanulni.
A népszerű programok közé tartozik a STEM (tudomány, technológia, mérnöki és matematika), orvosi programok, robotika, táplálkozási tanácsadás, sportorvoslás, vendéglátás, üzlet, gazdaság, idegen nyelvek és még sok más - ezeken a programokon nagyon gyakran együttműködve rangos egyetemek, kutatóközpontok és híres cégek szakmai gyakorlatokon, versenyeken és egész éves projekteken keresztül.
 
Partneregyetemeink a tudományágak és programok széles skáláját kínálják, a kedvencektől, mint a marketing, menedzsment, (számítógép) technológia, üzlet, egészségügy, történelem, nyelvek vagy különböző művészeti szakterületek, az egyetemenként eltérő, speciálisabb programokig. A sport szerelmesei is jól érezhetik magukat - az egyik népszerű egyetemi terület például a sportmenedzsment.
Az amerikai egyetemi rendszer lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy több specializációt folytassanak, mivel a hallgató választhatja az úgynevezett “major”-ét (a fő tanulmányi területet) és a “minor”-t vagy másodlagos szakot. Ily módon két teljesen különböző területen, például a kriminológiában és a zenetudományban lehet egyszerre oktatást szerezni. Együttműködünk továbbá olyan iskolákkal is, ahol lehetőség van például repülést tanulni, beleértve a pilóta engedély megszerzését is.
Az európai egyetemek nem teszik lehetővé az ilyen mértékű rugalmasságot; a hallgató általában egy területnek szenteli magát, amelyet tanulmányai elején választanak ki.
 

Elhelyezkedés
A vonzóbb / melegebb helyeken lévő iskolák általában drágábbak.
Kínált programok
Általában minél rangosabb programokat kínál az iskola, annál magasabb a tandíj. Tehát például, ha egy iskola kiemelkedő sport képzésekben (golf, jégkorong, amerikai futball stb.) vagy színvonalasabb tudományos programokat kínál, ahova csak kevés diák kerül be, az az iskola ritkán kínál ösztöndíjat.
 
Iskoláink többségében részleges ösztöndíjat tudunk biztosítani, és akár több tíz százalékkal csökkenthetjük az eredeti árat. A konkrét összeg mindig a hallgató életkorától, teljesítményétől és angol nyelvtudásától, valamint a tanuló családjának anyagi helyzetétől függ.
A tandíj tartalmazza a tanulmányokat, tanórán kívüli sport és egyéb tevékenységeket, helyi kirándulásokat, a szállást és napi háromszori étkezést.
 

A legtöbb partner egyetemünk támogatja a nemzetközi hallgatókat valamilyen ösztöndíj formájában. Ezek általában sport, érdemi vagy bizonyos esetekben művészeti ösztöndíjak.

Sport ösztöndíj

Ezeket az ösztöndíjakat kimagaslóan tehetséges diákoknak ajánlják fel, akik kiválóan teljesítenek az iskolában képviselt sportban. Ezek megszerzéséhez előzetesen fel kell venni a kapcsolatot a diák jelenlegi iskolájával. Az iskolának pedig el kell küldenie a diák sportstatisztikáit, néhány videót és a versenyek eredményeit. Ha a tanuló valóban kitűnő a sportágban, esélye van egy nagyon magas ösztöndíj megszerzésére (bizonyos esetekben akár 100%-os tandíj fedezetre is).

Érdem ösztöndíj (Merit scholarship)

Ezeket az ösztöndíjakat automatikusan ítélik oda a diákoknak. Ezen ösztöndíj meghatározásában szerepet játszik diákok középiskolai jelenléti íve, elért érdemjegyei, esszéik minősége, a tanórán kívüli tevékenységekben való részvétele, teszt eredményei (TOEFL vagy IELTS, SAT) és a középiskolai tanárok ajánlólevelei.

Művészeti ösztöndíj

Ezeket az ösztöndíjakat művészeti tudományok (pl. Zene, film) tanulói kapják. Ezek azonban nem minden iskolában állnak rendelkezésre, ezért kérjük, hogy minden esetben vegye fel a kapcsolatot tanácsadóinkkal. Örömmel adnak további információkat a rendelkezésre álló ösztöndíjakról.
 

A felvételi eljárás iskolánként részben eltér. Azonban a felvételi a következőkből áll általában: egy kitöltött jelentkezés, lefordított bizonyítványok, tanári ajánlások, egy esszé, a felvételi interjú, bizonyos esetekben egy-egy teszt (angol/matematika/általános ismeretek) és a pénzügyi támogatás iránti kérelem.
Ezt követően segítünk ügyfeleinknek a vízumok, repülőjegyek, biztosítások, oltások, orvosi dokumentumok és az iskolába szállítás megszervezésében. Ezután pedig egész évben gondoskodunk ügyfeleinkről, és segítünk nekik az iskolai programokkal kapcsolatos kérdések mihamarabbi megválaszolásában.
 
Minden iskola külön határozza meg saját felvételi feltételeit, de az iskolák jellemzően a következőket kérik a felvételi során: a kitöltött jelentkezési lapot, az összes korábbi középiskolai bizonyítványt angolra lefordítva, a nyelvvizsga eredményét (a diák választhat a TOEFL, IELTS, Duolingo vagy Cambridge bizonyítványok közül), motivációs esszék, egy -két ajánlólevél a középiskolai tanároktól, és bizonyos esetekben SAT vagy gyakorlati vizsga.
 
A bentlakásos iskolákba történő jelentkezés határideje iskolánként eltérő. Egyes iskolák jelentkezési határideje január 15. vagy február 1., míg más iskolák úgynevezett rolling admission-t alkalmaznak, tehát a teljes előző tanévben elfogadják a felvételi kérelmeket. Továbbá, van tapasztalatunk olyan felvételi eljárással is, amely az iskolai szünet alatt zajlik az iskola megkezdése előtt. Ha a szóban forgó iskola bizonyos teszteket (TOEFL, SAT stb.) igényel, akkor ezekre a határidőkre is külön figyelni kell.
 
A pályázat benyújtásának határidejét minden iskola egyénileg határozza meg. A legtöbb iskola megköveteli a jelentkezés és minden további követelmény benyújtását ugyanazon év januárjában vagy februárjában, amelyben a tanuló tervezi tanulmányai megkezdését. Sok partneriskolánk azonban rugalmasabb a jelentkezési határidők tekintetében, és a diákok májusig vagy júniusig jelentkezhetnek az iskolákba - szintén ugyanabban az évben, amelyben meg szeretnék kezdeni tanulmányaikat.
 
A bentlakásos iskolák augusztus közepe és szeptember közepe között kezdik meg a tanítást. A legközelebbi repülőtérre érkezéskor az iskolák transfert biztosítanak a diákoknak a kampuszra, ahol lesz egy kis idejük hozzászokni az új környezethez. Orientációs napokat / heteket is tartanak az új tanulók számára, ahol lehetőségük van megismerni osztálytársaikat, az iskolai környezetet, az iskola alkalmazottait, és mindent megszerezni, amire szükségük van a következő tanévre.
 
A tanulóknak lehetőségük van a téli és a tavaszi félévben is megkezdeni tanulmányaikat. A legtöbb nemzetközi hallgató a téli félévben kezdi meg tanulmányait, amely általában augusztus végén kezdődik. A tavaszi félév január első felében kezdődik. A szakkollégiumok több szemesztert kínálnak, mint az egyetemek, így a hallgatók egész évben megkezdhetik tanulmányaikat.
 

Minden iskolánk fő prioritása a biztonság. Mivel az iskolai campusok elszigeteltek a környező városoktól és gyakran a külvárosokban találhatók, a diákok nincsenek kitéve sok külsős kontaktnak. Természetes, hogy szükséges minden higiéniai feltételek (az osztálytermi hallgatók közötti távolság, elegendő higiéniai segédeszköz, korlátozott számú hallgató az egyetemen stb.) betartása. Jelenleg csak javasolhatjuk a külföldi tanulmányokat. Ebben az évben mintegy 90 diákot helyeztünk el iskoláinkban. Az iskolák úgynevezett hibrid rendszerben működnek, azaz mind a tantermi órák a campuson, mind az online órák részei a tantervnek
 
Kifejezetten ajánlott az Egyesült Államokba, Kanadába vagy az Egyesült Királyságba negatív Covid-19 teszttel megérkezni, illetve az iskolák az érkezéskor tesztelik diákjaikat. Amíg nem érkeznek meg az eredmények (1 vagy 2 nap), a tanulókat elkülönítik, de a karantén ideje alatt mozoghatnak az egyetem területén és kisebb csoportos tevékenységekben vehetnek részt a higiéniai intézkedések betartásával. Az iskolákban megerősítették a higiénés intézkedéseket és szigorú figyelmet fordítanak a tisztaságra és a fertőzés jeleinek korai felismerésére. A tavaszi tapasztalatok alapján az iskolák részben bevezették az online tanítást a tantervekbe. Ha a körülmények ismét romlanak, az iskolák készek a teljes mértékben online távoktatásra átállni.
 
A JK Education figyelemmel kíséri a világ helyzetet az egészségügyi és az utazási előírások tekintetében, valamint rendszeresen kapcsolatban áll minden olyan iskolával, ahol tanulóink vannak.
Mindig családjaink biztonsága érdekében járunk el, akikkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.