Najczestsze Pytania

W USA kładzie się nacisk na nauczanie oparte na projektach, elastyczny harmonogram, a studenci mają możliwość wyboru między nauką, sportem i innymi specjalizacjami. W Kanadzie nauczanie jest bardzo podobne, ale tylko bardziej akademickie. Natomiast w Wielkiej Brytanii nauka zajmuje pierwsze miejsce, a wybór przedmiotów jest bardziej ograniczony. Oprócz studiowania na bardzo wysokim poziomie szwajcarskie uczelnie współpracują z największymi i najważniejszymi firmami, które oferują naszym studentom praktyki, które pozwalają im uczyć się od najbardziej doświadczonych w danej dziedzinie.
 
Nauka za granicą ma niezliczone zalety, z których najważniejsze to nauka języka obcego, poznawanie nowych osób, innej kultury i większa niezależność. Aby uczniowie mogli tego doświadczyć, nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami szkół średnich i uniwersytetów w USA, Kanadzie i Europie (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). Nasze szkoły partnerskie zapewniają wysokiej jakości edukację, mnóstwo zajęć pozalekcyjnych i indywidualne podejście do każdego ucznia. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na rozwój mocnych stron ucznia, wykorzystanie nowoczesnych technologii i alternatywnych metod nauczania. Jednocześnie nauka w naszych szkołach otwiera przed uczniami możliwość rozwoju kariery na całym świecie.
 
Oprócz wyboru odpowiednich szkół towarzyszymy uczniom przez cały proces rekrutacji oraz później. Jesteśmy w stałym kontakcie z uczniami i pomagamy im np. w całej obsłudze administracyjnej, która wiąże się z aplikacjami do szkół zagranicznych (najczęściej tłumaczenia certyfikatów, pomoc w skompletowaniu dokumentacji medycznej i karty szczepień, pomoc w zapewnieniu ubezpieczenia zdrowotnego). Pomagamy również studentom w uzyskaniu ciekawego stypendium merytorycznego i sportowego, wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu wizy, wyszukiwaniu biletów oraz organizowaniu transportu z lotniska do szkoły. Każdy z naszych klientów jest pod opieką dwóch członków zespołu i jesteśmy gotowi pomóc w każdym problemie przez cały czas trwania nauki. Oczywiście pomagamy uczniom z nostryfikacją - uznaniem zagranicznego dyplomu w Polsce po zakończeniu nauki.
 
Nasze partnerskie szkoły średnie znajdują się w USA, Kanadzie i Europie. 20 naszych najbliższych szkół partnerskich jest reprezentowanych na naszych targach, ale w przeszłości umieściliśmy uczniów w stu różnych szkołach z internatem na całym świecie. Warto też wspomnieć o naszej sieci szkół American Academy w Czechach i na Słowacji.
 
Szkoła z internatem to najlepszy rodzaj szkoły. Od początku swojego istnienia wysłaliśmy do tego typu szkół setki uczniów, którzy obecnie kontynuują naukę na czołowych uczelniach zagranicznych lub są nawet przyjmowani do obiecujących miejsc pracy na całym świecie. Szkoły z internatem charakteryzują się zróżnicowanym i pomysłowym programem nauczania, długą tradycją (zostały założone 100-200 lat temu) oraz sukcesami ich absolwentów. Uczniowie tych szkół mieszkają na terenie kampusu szkolnego, co stwarza idealne środowisko do rozwoju uczniów - akademickiego i społecznego.
W przeciwieństwie do szkół publicznych, uczniowie szkół z internatem przebywają w Stanach na podstawie wizy studenckiej F1 (w Kanadzie jest to pozwolenie na naukę), co pozwala im uzyskać wyniki w nauce uznawane w Europie.
 
Nasze szkoły partnerskie w USA i Kanadzie dzielą się na dwie podstawowe kategorie: uniwersytety oraz community colleges.
 
Community colleges są mniejsze niż uniwersytety, koszty edukacji są niższe i wymagania dotyczące procedury rekrutacji są niższe. Szkoły te oferują mniej specjalizacji i dużą liczbę kursów, które prowadzą do uzyskania różnych certyfikatów i dyplomów. W tych szkołach studenci najczęściej odbywają dwuletnie studia, które kończą się uzyskaniem stopnia naukowego. Po tych dwóch latach studenci mogą przenieść się na klasyczną uczelnię, która uzna ich już zaliczone przedmioty, a po kolejnych dwóch latach mogą uzyskać tytuł licencjata.
 
Na klasycznej uczelni student może kształcić się na studiach I stopnia / studiach licencjackich   (Undergraduate Degree / Bachelor’s study) lub II i III stopnia / magisterskich i doktoranckich (Master's and Doctoral studies). Wymagania dotyczące procedury rekrutacji są wyższe niż w przypadku community colleges, ale kształcenie i kwalifikacje profesorów są na bardzo wysokim poziomie, studenci dysponują nowoczesnymi salami i technologiami, ośrodkami badawczymi i laboratoriami oraz mogą angażować się w różnorodne zajęcia pozalekcyjne i spróbować na przykład stażu w międzynarodowej firmie.
 
Nasze licea nie koncentrują się ściśle na jednym obszarze, ale oferują swoim uczniom szeroką gamę różnych przedmiotów, klubów zainteresowań i zajęć. Uczniowie mają okazję spróbować tego, co im się podoba i sprawdzić, w czym są dobrzy, a w czym nie. Dzięki indywidualnemu podejściu nauczycieli mają oni możliwość zmiany harmonogramu w dowolnym momencie i uczenia się tego, co nie jest interesujące, tylko na poziomie podstawowym lub wcale.
Popularne programy w ofercie to STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), programy medyczne, robotyka, poradnictwo żywieniowe, medycyna sportowa, hotelarstwo, biznes, ekonomia, języki obce i wiele innych - bardzo często we współpracy z prestiżowymi uczelniami, ośrodkami badawczymi lub najbardziej znanymi firmami w formie staży, konkursów i całorocznych projektów.
 
Nasze uniwersytety oferują różnorodne dyscypliny i programy, od klasycznych, takich jak marketing, zarządzanie, technologia (komputerowa), biznes, opieka zdrowotna, historia, języki lub różne specjalizacje artystyczne, po specjalistyczne programy, które różnią się w zależności od uniwersytetu. Miłośnicy sportu też mogą znaleźć tu coś dla siebie - popularnym kierunkiem uniwersyteckim jest np. zarządzanie sportem.
Amerykański system uniwersytecki umożliwia studentom realizowanie większej liczby specjalności, student może wybrać tzw. major, czyli pierwszy kierunek studiów, oraz minor czyli drugi kierunek. W ten sposób możliwe jest zdobycie wykształcenia w dwóch zupełnie różnych dziedzinach, takich jak kryminologia i muzykologia. Współpracujemy również ze szkołami, w których można studiować np. lotnictwo, w tym uzyskać licencję pilota.
Europejskie uczelnie nie pozwalają na taki stopień elastyczności, student zazwyczaj poświęca się jednej dziedzinie, którą wybiera na początku studiów.
 

Lokalizacja
Z reguły szkoły w atrakcyjniejszych / cieplejszych lokalizacjach są droższe.
 
Oferowane programy
Zwykle im bardziej prestiżowe programy, tym wyższa cena. Dlatego, jeśli szkoła oferuje najlepsze akademie sportowe (golf, hokej, piłka nożna) lub ponadstandardowe programy akademickie, na które przyjmuje się tylko kilku najlepszych uczniów, rzadko oferują stypendia.
 
Jednak w większości naszych szkół jesteśmy w stanie zapewnić częściowe stypendia i obniżyć pierwotną cenę nawet o kilkadziesiąt procent. Konkretna kwota zależy zawsze od wieku, osiągnięć, poziomu znajomości języka angielskiego ucznia oraz sytuacji finansowej jego rodziny.
Czesne obejmuje naukę, zajęcia pozalekcyjne, sport, wycieczki, zakwaterowanie i wyżywienie 3 razy dziennie.
 

Większość naszych uczelni partnerskich wspiera studentów zagranicznych w formie stypendiów. Są to zazwyczaj stypendia sportowe, naukowe lub w niektórych przypadkach artystyczne.
 

Stypendium sportowe

 

Te stypendia są oferowane bardzo utalentowanym uczniom, którzy wyróżniają się w sporcie reprezentowanym w szkole. Aby je otrzymać, należy wcześniej skontaktować się ze szkołą. Szkołom trzeba przesłać statystyki danego ucznia, filmiki pokazujące umiejętności ucznia, wyniki turniejów, i jeśli uczeń naprawdę wyróżnia się w sporcie, ma szansę na bardzo wysokie stypendium (w niektórych przypadkach do 100% pokrycia czesnego).

 Stypendium sportowe
 
Te stypendia są oferowane bardzo utalentowanym uczniom, którzy wyróżniają się w sporcie reprezentowanym w szkole. Aby je otrzymać, należy wcześniej skontaktować się ze szkołą. Szkołom trzeba przesłać statystyki danego ucznia, filmiki pokazujące umiejętności ucznia, wyniki turniejów, i jeśli uczeń naprawdę wyróżnia się w sporcie, ma szansę na bardzo wysokie stypendium (w niektórych przypadkach do 100% pokrycia czesnego).
 
Stypendium naukowe
 
Stypendia te są przyznawane uczniom automatycznie i zależą od ocen ucznia na świadectwie maturalnym, jakości jego prac pisemnych, udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wyników testów (TOEFL lub IELTS, SAT) oraz listów polecających od nauczycieli szkół średnich.
 
Stypendium artystyczne
 
Stypendia te są przyznawane studentom kierunków artystycznych (np. studia muzyczne, filmowe). Nie są one jednak dostępne we wszystkich szkołach, zawsze prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy z przyjemnością udzielą dodatkowych informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów.
 

 

Proces rekrutacji do każdej szkoły jest nieco inny. Generalnie jednak wymagany jest  wypełniony wniosek aplikacyjny, przetłumaczone świadectwa szkolne, rekomendacje nauczycieli, esej, rozmowa z przedstawicielem szkoły, w niektórych przypadkach test (z języka angielskiego / matematyki / wiedzy ogólnej) oraz wniosek o dofinansowanie do nauki.
Następnie pomagamy naszym klientom załatwić wizy, bilety lotnicze, ubezpieczenie, szczepienia, dokumenty medyczne oraz transport do szkoły. Następnie przez cały rok opiekujemy się naszymi klientami i pomagamy im rozwiązywać problemy związane z programami szkolnymi.
 
Po ostatecznym wyborze szkół, do których student chce się aplikować, następuje procedura rekrutacyjna. Każda szkoła ustala własne warunki przyjmowania studentów, ale zazwyczaj procedury rekrutacyjne obejmują: wypełniony formularz zgłoszeniowy, wszystkie świadectwa ze szkoły średniej przetłumaczone na język angielski, wynik testu językowego (uczeń może wybierać między TOEFL, IELTS, Duolingo lub Certyfikat Cambridge), w niektórych przypadkach test SAT lub test z jakiejś dziedziny wiedzy, eseje motywacyjne i jeden do dwóch listów polecających od nauczycieli szkół średnich.
 
Terminy składania wniosków aplikacyjnych do szkół z internatem różnią się w zależności od szkoły. W niektórych szkołach termin składania wniosków upływa 15 stycznia lub 1 lutego. Inne szkoły mają tzw. rolling admission czyli przyjmują uczniów przez cały poprzedzający rok szkolny. Mamy również doświadczenie z procedurą rekrutacji w czasie wakacji przed rozpoczęciem nowej szkoły. Jeśli szkoła wymaga również testów (TOEFL, SSAT), należy również zwrócić uwagę na ich terminy.
 
Termin składania aplikacji jest ustalany przez każdą szkołę indywidualnie, większość szkół wymaga złożenia aplikacji i wszystkich jej wymagań w styczniu i lutym tego samego roku, w którym student planuje rozpocząć studia. Jednak wiele naszych szkół partnerskich jest bardziej elastycznych pod względem terminów składania wniosków, a uczniowie mogą aplikować do szkół do maja i czerwca, w tym samym roku, w którym chcą rozpocząć naukę.
 
Szkoły z internatem rozpoczynają naukę od połowy sierpnia do połowy września. Po przybyciu na najbliższe lotnisko uczniowie mają zapewniony transfer do kampusu szkolnego, gdzie będą mieli przestrzeń do aklimatyzacji. Dla nowych uczniów planowane są również dni / tygodnie orientacyjne, podczas których będą mieli okazję poznać swoich kolegów z klasy, środowisko szkolne, pracowników szkoły i pozałatwiać wszystko, czego potrzebują na nadchodzący rok szkolny.
 
Studia na uczelniach wyższych można rozpocząć w semestrze zimowym i wiosennym. Większość studentów zagranicznych rozpoczyna studia w semestrze zimowym, który zwykle rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Semestr wiosenny rozpoczyna się w pierwszej połowie stycznia. Szkoły zawodowe oferują więcej terminów niż uniwersytety, więc studenci mogą rozpocząć studia przez cały rok.
 
Po ukończeniu liceum i uniwersytetu za granicą i uzyskaniu świadectwa maturalnego lub dyplomu uniwersyteckiego uznanie go przez władze krajowe nie stanowi problemu. Pomożemy Ci zdobyć wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku gdy szkoła zagraniczna nie realizuje bezpośrednio polskiego programu nauczania, Urząd może zarządzić tzw. egzamin nostryfikacyjny z danego przedmiotu. Egzamin można powtórzyć kilka razy, dzięki czemu dyplom zawsze zostanie uznany.
 
 

Priorytetem wszystkich naszych szkół jest bezpieczeństwo. Ponieważ kampusy szkolne są odizolowane od okolicznych miast i często znajdują się na ich obrzeżach, uczniowie nie są narażeni na kontakt z dużą liczbą ludzi. Oczywiście należy przestrzegać ustalonych warunków higienicznych (odstępy między uczniami w klasie, środki higieniczne, ograniczona liczba uczniów na kampusach itp.). W obecnych czasach możemy tylko polecać naukę za granicą. W tym roku umieściliśmy w naszych szkołach około 90 uczniów. Szkoły działają w tak zwanym systemie hybrydowym i oferują uczniom zarówno lekcje stacjonarne na kampusie, jak i lekcje online.
 
Aby przyjechać do USA, Kanady lub Wielkiej Brytanii, zaleca się mieć negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Szkoły również testują swoich uczniów po przyjeździe. Do czasu uzyskania wyników testu (jeden do dwóch dni) uczniowie są izolowani. Nawet wtedy spędzają czas na kwarantannie, w ramach której mogą poruszać się po kampusie i uczestniczyć w zajęciach z zachowaniem zasad higieny. Zaostrzono środki higieny w szkołach, a szczególną uwagę przywiązuje się do czystości i wczesnego wykrywania zakażonych osób. Opierając się na wiosennych doświadczeniach, szkoły wprowadziły do ​​swoich programów nauczania elementy online. W przypadku ponownego pogorszenia się warunków szkoły są gotowe do przejścia na w pełni funkcjonalne nauczanie na odległość.
 
JK Education monitoruje sytuację na świecie - w zakresie przepisów dotyczących zdrowia i podróży, a także jest w stałym kontakcie ze wszystkimi szkołami, w których uczą się wysłani uczniowie.
Zawsze działamy w trosce o bezpieczeństwo naszych rodzin, z którymi również utrzymujemy stały kontakt.