Leighton Park School


Berkshire, United Kingdom

Leighton Park je denná a internátna škola pre chlapcov a dievčatá od 11 do 18 rokov, ktorá sa nachádza v Readingu v grófstve Berkshire. Škola získala cenu za najlepšiu zmiešanú školu juhovýchodného Anglicka za rok 2021. Podľa najnovších rebríčkov vydaných britskou vládou v kategórii 16-18 rokov je Leighton Park najlepšie fungujúcou školou a patrí medzi 14 najlepších internátnych škôl v krajine. Leighton Park existuje, aby formoval mladých ľudí so skutočným charakterom a sebavedomím, aby pomohol formovať študentov, ktorí budú mať túžbu zmeniť svet za pomoci kvakerských hodnôt vyznávaných školou. Zatiaľ čo škola ponúka holistické osnovy, je známa hlavne svojím prístupom k STEAMu, úspechom v hudbe a aktivitami založenými na hodnotách.

Leighton Park je jedinou školou v Európe, ktorá má štatút Yamaha Flagship Education Partner.

 

 
Ročníky: 6–12
Počet študentov: 527
Pomer učiteľov a študentov: 1:6
Rok založenia: 1890

O kampuse

Leighton Park sa rozprestiera na 65 hektároch krásneho parku s 300-ročnými dubmi a množstvom zelene. Vidiecka atmosféra sa spája s blízkosťou školy k centru Readingu s rozsiahlymi atrakciami a zábavou, ktoré ponúka veľké mesto, ako sú vynikajúce nákupné možnosti, divadlo, hudobné podniky, kino, bowling, centrá voľného času atď. Rieka Temža ponúka možnosti vodných športov a krásnych prechádzok. Stanica v Readingu je vzdialená len 25 minút od londýnskej stanice Paddington, je blízko Oxfordu a pláže na južnom pobreží sú ľahko dostupné. Londýnske letisko Heathrow je vzdialené 40 minút a londýnske letisko Gatwick 1,25 hodiny. Komunita s 530 študentmi je príjemná a priateľská. K dispozícii je internát pre študentov 7. - 8. ročníka (11 - 13 rokov) a 2 internáty pre študentov od 9. ročníka (13 rokov): Reckitt House pre dievčatá a School House pre chlapcov. Centrum Michaela Malnicka pre hudbu a médiá je nádherné zariadenie s 3 veľkými učebňami, 7 miestnosťami na cvičenie, zariadením na tvorbu médií, nahrávacím štúdiom so živým salónikom a nádherným priestorom na hudobné vystúpenia a výstavy umenia a médií. K dispozícii je samostatné dramatické štúdio a veľká hlavná sála na predstavenia. K športovým zariadeniam patrí športová hala, posilňovňa, kardio miestnosť, 22 tenisových kurtov, astro ihriská, plavecký bazén, tanečné štúdio a niekoľko športovísk na rugby, futbal, hokej a atletiku. Ďalšími zaujímavosťami sú dobre zásobená knižnica, dielňa DT, inovačné centrum STEAM a oddelenie umenia, ktoré ponúka priestory pre textil, keramický ateliér, tmavú miestnosť na fotografovanie, tlačiarenské štúdio, učebňu výtvarnej výchovy a miniškoly šiesteho ročníka.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

University of Cambridge

Imperial College London

The University of Manchester

University of Oxford

The University of Warwick