Perkiomen School


Pennsylvania, USA

V Perkomen vedia, že najlepší učiteľ je skúsenosť. Študenti sa tu učia podstupovať vypočítané riziká a vytvárať hodnoty, kdekoľvek idú. Škola má otvorený, pečujúci a skúsený personál, ktorý vytvára vysoko participatívne vzdelávacie prostredie. Ich kultúra vďačnosti a radosti je pre nich rovnako dôležitá. Všetci učitelia a študenti oslavujú rozdiely a navzájom sa podporujú počas plnenia každodenných úloh, ale tiež v určujúcich momentoch. Škola je internátna aj denná a všetci sa tu cítia vítaní. Pedagógovia a študenti sa zapájajú a rozvíjajú zmysluplné mentorstvo. Študenti nachádzajú v tejto globálnej komunite trvalé priateľstvá. Perkiomen pripravuje študentov na ďalšie vzdelávanie.

Perkiomen bol založený v roku 1875 a ich prvý medzinárodný študent prišiel v roku 1896. Motto školy v latinčine znie Solvitur Vivendo.

 

 
Ročníky: 6–12, PG
Počet študentov: 300
Pomer učiteľov a študentov: 1:8
Rok založenia: 1875

O kampuse

Perkiomen School je nezávislá, koedukovaná, denná a internátna škola s prípravou na univerzitu pre ročníky 6-12, PG, ktorá sa nachádza v Pennsburgu v Pennsylvánia. Prísny akademický program Perkiomen School sa realizuje prostredníctvom inovatívneho vzdelávacieho modelu, ktorý spája to najlepšie z tradičného vzdelávania s praktickými zručnosťami, ktoré umožňujú absolventom prosperovať v globálnej komunite. Našich študentov inšpirujeme stať sa najlepšími, pričom im poskytujeme podporu oddaných učiteľov, jedinečné zážitky a prístup k moderným technológiám v triede aj mimo nej. Vďaka slobode skúmať svoju osobnú identitu a záujmy si študenti Perkiomenu rozvíjajú charakter, intelekt a odvahu potrebnú na to, aby sa ich individuálne ciele stali skutočnosťou.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

New York University

University of British Columbia

University of Toronto

Boston University

University of Californie Berkeley