Rider University


New Jersey, USA

Rider University je univerzita založená v roku 1865, ktorá ponúka viac než 100 odborov. Jej cieľom je podporovať úspech a pohodu študentov počas celej doby ich vzdelávacej cesty a posyktnúť im pevný základ pre ich osobné a profesijné úspechy. Rider, ktorá sa nachádza medzi New Yorkom a Filadelfiou, pripravuje absolventov na to, aby sa im darilo v profesijnej oblasti a aby sa stali celoživotnými nezávislými študentami a zodpovednými občanmi, ktorí prijímajú rozmanitosť, podporujú všeobecné dobro a zmysluplne prispievajú k meniacemu sa svetu, v ktorom žijú a pracujú. Ako popredná a perspektívna univerzita známa svojím programom angažovaného učenia ponúka Rider dynamické akademické programy, obohacujúce študijné skúsenosti a živú komunitu. 

Rider University bola založená v roku 1865 ako obchodná škola.

 

Rider University: Transform from Rider University on Vimeo.

 
Rok založenia: 1865
Počet študentov: 3600
Typ univerzity: súkromná

Zaujímavosti o škole