Swiss Education Group


Switzerland, Europe

Swiss Education Group (SEG) je najväčší prevádzkovateľ súkromného vzdelávania vo Švajčiarsku. V súčasnosti spravujú 4 z najlepších svetových škôl so zameraním na priemysel cestovného ruchu a ich kurzy má zapísané viac než 6000 študentov. S takmer 40-ročnými skúsenosťami z cestovného ruchu, obchodu a výučby kuchárskeho umenia sú hlboko zakorenení v tradícii švajčiarskej pohostinnosti. Ich záujmom je vybaviť študentov vodcovskými a podnikateľskými zručnosťami, ktoré potrebujú, aby mohli prosperovať nielen v cestovnom ruchu. Školy ponúkajú širokú škálu študijných kurzov, vrátane bakalárskyh a magisterských programov. Všetky SEG školy sa umiestnili v TOP 10 podľa QS World Ranking za rok 2021.

Medzinárodné náborové fórum je organizované 2-krát ročne a účastní sa ho viac než 120 firiem, aby sa zoznámili a porozprávali sa so študentmi.

 

 
Rok založenia: 1986
Počet študentov: 6000
Typ univerzity: súkromná

O kampuse

Priemerná veľkosť kampusu je približne 350-450 študentov, čo umožňuje veľmi rodinnú atmosféru, malé počty študentov v triedach a plnohodnotné stravovanie. Študenti si môžu vybrať jedno- alebo dvojlôžkové ubytovanie, stravovanie je zabezpečené počas celého týždňa, škola organizuje množstvo aktivít, ktoré študentom pomáhajú nadviazať kontakty a spoznávať Švajčiarsko a blízke európske krajiny. Naše kampusy sa nachádzajú na úžasných miestach, s výhľadom na Ženevské jazero pre SHMS alebo v rušných turistických centrách Montreux pre HIM a Luzern pre Cesar Ritz Colleges.

Zaujímavosti o škole