American Academy


Czech Republic, Europe

American Academy in Prague je mezinárodní základní a střední škola, která pomáhá vychovávat vůdčí osobnosti budoucnosti. Nabízí učební plán v americkém stylu s projektovým vyučováním, který studentům umožňuje do jisté míry si vybírat předměty, o něž mají zájem. American Academy nejen připravuje studenty na studium na nejprestižnějších univerzitách na světě, ale pomáhá jim stát se aktivními globálními občany, kteří se mohou podílet na utváření světa. Charakteristické tematické týdny, které se konají třikrát ročně, studenty učí efektivně spolupracovat s ostatními, budovat silný tým a kreativně přemýšlet při hledání řešení.

V září 2020 byl otevřen nový, pečlivě připravený STEM program (Přírodní vědy, technika, inženýrství, matematika).

 

 

 

 
Ročníky: 1-12
Počet studentů: 180
Poměr učitelů a studentů: 1:17
Rok založení: 2017

O kampusu

Kampus American Academy in Prague naleznete v pražských Nuslích. Školní budova poskytuje studentům prostor, kde se můžou věnovat svým akademickým, uměleckým i sportovním zájmům, je zde také moderní zázemí pro technologický STEM program.

Zajímavosti o škole

Univerzity, na které byli studenti přijati

Boston University

Fashion Institute of Technology

San Francisco State University

University of North Carolina at Chapel Hill