Nejčastější otázky

Obecné informace ke studiu v zahraničí Vám rádi poskytneme kdykoliv. Nejlepší doba pro kontaktování agentury je v případě zájmu o středoškolské studium 1 rok před plánovaným zahájením studia a v případě zájmu o vysokoškolské studium 1 až 2 roky před plánovaným zahájením studia. Studentům se zájmem o sport doporučujeme začít s hledáním vhodných škol s větším předstihem z důvodu zajištění volného místa ve sportovním týmu. Nejzazší termín pro kontaktování agentury je potom na jaře daného roku, ve kterém plánujete zahájit své studium. 
 

Střední školy

Střední školy v USA kladou důraz na projektovou výuku, flexibilní rozvrh a studenti mají možnost volby mezi studiem, sportem a jiným zaměřením. V Kanadě výuka na středních školách probíhá velice podobně, jen je více akademicky zaměřená. Ve Velké Británii naopak na prvním místě bývá studium a volba předmětů je více omezená. Švýcarské školy kromě studia na velmi vysoké úrovni spolupracují s největšími a nejvýznamnějšími společnostmi, které nabízejí našim studentům stáže umožňující učit se od těch nejzkušenějších v oboru. Velmi dobře je zde propojen akademický život s reálnými zkušenostmi v zahraničních společnostech. Podobně fungují i australské školy, prioritou je praktické využití získaných vědomostí v reálných společnostech, studium je poměrně flexibilní s důrazem na využití nejnovějších technologií.
 

Univerzity

Univerzity v USA podobně jako střední školy kladou důraz na projektovou výuku, flexibilní rozvrh a strukturu předmětů a propojení sportu nebo jiné mimoškolní aktivity a studia.  V Kanadě výuka probíhá velice podobně, jen je více akademicky zaměřená. Ve Velké Británii naopak na prvním místě bývá studium a volba předmětů je více omezená. Švýcarské školy kromě studia na velmi vysoké úrovni spolupracují s největšími a nejvýznamnějšími společnostmi, které nabízejí našim studentům stáže umožňující učit se od těch nejzkušenějších v oboru. Velmi dobře je zde propojen akademický život s reálnými zkušenostmi v zahraničních společnostech. Podobně fungují i australské školy, prioritou je praktické využití získaných vědomostí v reálných společnostech, studium je poměrně flexibilní s důrazem na využití nejnovějších technologií.
 
Z dalších evropských zemí studentům doporučujeme například studium ve Francii, Itálii, Nizozemí nebo Španělsku. Primárně studentům doporučujeme univerzity soukromé, které poskytují jak velmi individuální přístup ke každému studentovi, tak moderní přístup k výuce a reálné využití teorie v praxi. Pro více informací k jednotlivým vzdělávacím systémům se na nás neváhejte obrátit.
 

Studium v zahraničí má nespočet výhod, mezi hlavní z nich patří osvojení cizího jazyka, poznání nových lidí, kultury a větší samostatnost. Abychom studentům mohli tuto zkušenost zprostředkovat, navázali jsme partnerství s desítkami středních a vysokých škol v USA, Kanadě, Evropě (především Velká Británie, Švýcarsko a Česká republika) a nově také spolupracujeme s univerzitou v Austrálii. Naše partnerské školy nabízejí kvalitní vzdělání, dostatek mimoškolních aktivit a individuální přístup ke každému studentovi. Při studiu je kladen velký důraz na rozvoj silných stránek studenta, využití moderních technologií a alternativních metod při výuce. Studium na našich školách zároveň studentům otevírá možnost profesního uplatnění ve světě.
 
Kromě výběru vhodných škol studenty provázíme celým přijímacím procesem i po něm. Se studenty jsme neustále v kontaktu a pomáháme jim například s kompletním zpracováním administrativy, která je s přihláškami na zahraniční školy spojená (typicky překlad vysvědčení, asistence s vyplněním zdravotní dokumentace a očkování, pomoc při zajištění zdravotního pojištění). Studentům pomáháme i se získáním zajímavého prospěchového a sportovního stipendia, s vyplněním finanční žádosti, se zajištěním víz, vyhledáváním letenek a zajištěním transportu z letiště do školy. Každý náš klient je v péči dvou členů týmu a po celou dobu studia jsme připraveni pomoci s jakýmkoliv problémem. Samozřejmostí je pomoc studentům s nostrifikací – uznáním zahraničního diplomu v České republice po dokončení studia.
 

Naše partnerské střední školy se nachází v USA, Kanadě, Evropě a Austrálii. Na našem veletrhu je zastoupeno 20 z našich nejbližších partnerských škol, ale studenty jsme i v minulosti umisťovali na stovku nejrůznějších boarding schools po celém světě. Za zmínku určitě stojí i naše síť amerických škol American Academy v České republice a na Slovensku.

Boarding school je nejkvalitnější typ internátní školy. Na tento typ škol jsme od doby naší existence poslali stovky studentů, kteří nyní pokračují ve studiu na špičkových zahraničních univerzitách, nebo jsou dokonce přijímáni na perspektivní pracovní pozice po celém světě. Boarding schools se vyznačují pestrým a nápaditým kurikulem, dlouholetou tradicí (založeny před 100–200 lety) a úspěchem svých absolventů. Studenti těchto škol žijí na koleji na kampusu školy, která vytváří ideální prostředí pro rozvoj studenta – akademicky i sociálně.
Oproti státním školám studenti boarding schools pobývají v Americe na studentském F1 vízu (v Kanadě se jedná o study permit), které jim umožňuje dosáhnout studijních výsledků uznatelných i na území Evropy.
 


Naše partnerské školy v USA a Kanadě se dělí do dvou základních kategorií, a to na: Vysoké školy (Universities) a Komunitní vysoké školy (Community Colleges).

Komunitní vysoké školy jsou oproti univerzitám menší, náklady na vzdělání jsou zde nižší a nižší jsou i nároky na přijímací řízení. Komunitní vysoké školy nabízí méně odborné obory a velké množství  kurzů, které vedou k získání nejrůznějších osvědčení a diplomů. Na těchto školách nejčastěji studenti studují dvouleté studium, které je zakončeno titulem Associate Degree. Po těchto dvou letech studenti mohou přejít na klasickou univerzitu, která jim uzná již odstudované předměty a po dalších dvou letech zde mohou získat titul bakalářský.
 
Na klasické univerzitě může studovat student tzv. Undergraduate Degree (Bakalářské studium) nebo Graduate Degree (Magisterské a Doktorské studium). Nároky na přijímací řízení jsou vyšší než v případě komunitních vysokých škol, výuka a kvalita profesorů je ale na velmi vysoké úrovni, studenti mají k dispozici moderní učebny a technologie, výzkumná centra a laboratoře a při studiu se mohou angažovat i v nejrůznějších mimoškolních aktivitách a vyzkoušet si například stáž v nadnárodní společnosti.
 

Naše střední školy se striktně nezaměřují na jednu oblast, ale nabízí svým studentům širokou škálu nejrůznějších předmětů, klubů i aktivit. Studenti tak mají příležitost vyzkoušet si, co je baví, a zjistit, v čem jsou dobří a v čem naopak neexcelují. Díky individuálnímu přístupu profesorů mají možnost si kdykoliv změnit rozvrh a oblasti, které je nezajímají, studovat pouze na základní úrovni, či vůbec.
Mezi oblíbené nabízené programy patří STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), medicínské programy, robotika, nutriční poradenství, sportovní medicína, hotelnictví, byznys, ekonomika, cizí jazyky a mnohem více – velmi často ve spolupráci s prestižními univerzitami, výzkumnými centry nebo těmi nejslavnějšími společnostmi v podobě stáží, soutěží a celoročních projektů.
 
Naše univerzity nabízí pestré spektrum oborů a programů, a to od klasických, jako jsou např. marketing, management, (počítačové) technologie, podnikání, zdravotnictví, historie, jazyky nebo různé umělecké specializace, až po programy specializované, které se liší univerzita od univerzity. Na své si mohou přijít i sportovní nadšenci – oblíbeným vysokoškolským oborem je např. sportovní management. 
Americký a kanadský vysokoškolský systém studentům umožňuje věnovat se i více zaměřením, student si může zvolit tzv. major, tedy hlavní obor, a minor, což je vedlejší obor. Takto je možné získat vzdělání ve dvou naprosto odlišných oborech, např. kriminalistika a hudební věda. Spolupracujeme také se školami, na kterých se lze vzdělávat např. v aviatice, včetně zisku pilotního průkazu. 
Evropské univerzity takovou míru flexibility neumožňují, student se zpravidla věnuje jednomu oboru, který si na začátku studia zvolí.
 

Lokalita
Pravidlem bývá, že školy v atraktivnějších/teplejších lokalitách jsou dražší.

Nabízené programy 
Většinou platí, že čím prestižnější programy, tím vyšší cena. Pokud tedy škola nabízí špičkové sportovní akademie (golf, hokej, fotbal) nebo nadstandardní akademické programy, kam přijímají jen několik málo nejlepších studentů, nabízejí stipendia jen zřídka.
 

U většiny našich škol jsme však schopni zajistit částečná stipendia a snížit tak původní cenu až o několik desítek procent. Konkrétní částka vždy záleží na věku, prospěchu, úrovni angličtiny daného studenta a na finanční situaci jeho rodiny. 
Ve školném je zahrnuto studium, mimoškolní aktivity, sporty, výlety, ubytování i jídlo 3× denně.
 

Většina našich partnerských univerzit mezinárodní studenty podporuje nějakou formou stipendií. Zpravidla se jedná o stipendia sportovní, prospěchová nebo v některých případech umělecká. 

Sportovní stipendium

Tato stipendia jsou nabízena velmi talentovaným studentům, kteří vynikají v daném sportu, který je na škole reprezentován. K jejich získání je potřeba školu kontaktovat s předstihem. Školám je potřeba zaslat studentovy statistiky, studentova videa,výsledky turnajů, a pokud student opravdu v daném sportu vyniká, má šanci na získání velmi vysokého stipendia (v některých případech až 100% pokrytí školného).

Prospěchové stipendium

Tato stipendia jsou studentům přidělena automaticky a odvíjí se od studentových známek na vysvědčení ze střední školy, od kvality jeho esejí, zapojení se do mimoškolních aktivit, výsledků z testů (TOEFL nebo IELTS, SAT) a doporučujících dopisů od středoškolských učitelů. 

Umělecké stipendium

Tato stipendia jsou udělována studentům uměleckých oborů (např. studium hudby, filmu). Nejsou však poskytovány na všech školách, vždy se prosím obraťte na naše konzultanty, kteří Vám rádi poskytnout více informací ke všem dostupným stipendiím. 
 

Přijímací proces je na každou školu trochu jiný. Obecně se ale jedná o vyplněnou přihlášku, přeložená vysvědčení, doporučení učitelů, esej, vstupní interview, v některých případech i test (angličtina/matematika/všeobecné znalosti) a žádost o finanční podporu.
Následně svým klientům pomáháme zajistit vízum, letenky, pojištění, očkování, zdravotní dokumenty a transport do školy. O své klienty se pak staráme i v průběhu roku a pomáháme jim řešit záležitosti spojené s programy na školách.
 
Po finálním výběru škol, na které se chce student hlásit, přichází přijímací řízení. Každá škola si stanovuje své podmínky pro přijetí studentů zvlášť, zpravidla ale školy k přijímacímů řízení vyžadují: vyplněnou přihlášku, všechna dosavadní středoškolská vysvědčení přeložená do angličtiny, výsledek jazykového testu (student si může vybrat mezi testem TOEFL, IELTS, případně Duolingo nebo certifikátem Cambridge), v některých případech test studijních předpokladů SAT nebo oborový test, motivační eseje a jeden až dva doporučující dopisy od středoškolských učitelů. 
Termíny pro podání přihlášek na boarding schools se liší škola od školy. Některé školy mají termíny na podání přihlášky 15. ledna, nebo 1. února. Jiné školy mají tzv. rolling admission – přijímají studenty po dobu celého předchozího školního roku. Máme zkušenosti i s přijímacím řízením během prázdnin před nástupem do nové školy. Pokud škola vyžaduje i testy (TOEFL, SSAT), je potřeba dbát také na jejich termíny. 
 
Termín odevzdání přihlášky si stanovuje každá škola individuálně, většina škol požaduje odevzdání přihlášky a všech jejích náležitostí v lednu a únoru ve stejném roce, ve kterém student plánuje své studium zahájit. Mnoho našich partnerských škol je však co se týče termínu odevzdání přihlášky flexibilnější a studenti se mohou na školy hlásit až do května a června, opět ve stejném roce, ve kterém si přejí zahájit své studium. 
 
Boarding schools začínají výuku v rozmezí od poloviny srpna do poloviny září. Studentům je po příletu na nejbližší letiště zajištěn převoz na školní kampus, kde dostanou prostor na aklimatizaci. Pro nové studenty bývají také chystané tzv. orientation days/weeks, kdy mají možnost seznámit se se spolužáky, prostředím školy, jejími zaměstnanci a zajistit si vše potřebné pro nadcházející školní rok.
Studium na univerzitách je obvykle možné zahájit v zimním a jarním semestru. Většina mezinárodních studentů zahajuje své studium v semestru zimním, který začíná koncem měsíce srpna. Jarní semestr začíná v první polovině ledna. Vysoké odborné školy oproti univerzitám nabízí více termínů a studenti tak mohou studium zahájit v průběhu celého roku. Více termínů nabízí i naše Australská univerzita, zahájit studium můžete v únoru, červnu nebo v září.
 
Po absolvování střední a vysoké školy v zahraničí a získání středoškolského nebo vysokoškolského diplomu není problém si jej nechat uznat domácími úřady. Máme zkušenosti s nostrifikací v České republice a na Slovensku. Jedná se o úřední proces, který je zvládnutelný zhruba za dva měsíce. Pomůžeme vám získat všechny potřebné podklady a na vás zůstane poslední krok – návštěva krajského úřadu. Pokud zahraniční škola přímo nesplňuje českou nebo slovenskou osnovu, může úřad nařídit tzv. nostrifikační zkoušku z daného předmětu. Zkoušku lze několikrát opakovat, k uznání diplomu tedy vždy dojde.
 

Hlavní prioritou všech našich škol je bezpečnost. Jelikož jsou školní kampusy izolovány od okolních měst a často se nachází na jejich okrajích, studenti nejsou vystavováni velkému množství lidí. Samozřejmostí je dodržování stanovených hygienických podmínek (rozestupy mezi studenty ve třídách, dostatek hygienických pomůcek, omezené počty studentů na kampusech apod.). Studium v zahraničí můžeme momentálně jedině doporučit. V letošním roce jsme na naše školy umístili přibližně 90 studentů.

Na školách byla posílena hygienická opatření, je přísně dbáno na čistotu a včasné odhalení případných nakažených. Školy na základě zkušenosti z jara implementovaly online části výuky do svých osnov. Pokud by opět došlo ke zhoršení podmínek, jsou školy připraveny přejít do plně funkční distanční nebo hybridní výuky.
 
JK Education světovou situaci monitoruje – co do zdravotních a cestovních nařízení, a je také v pravidelném kontaktu se všemi školami, kde má umístěné studenty. 
Vždy jednáme v zájmu bezpečnosti našich rodin, se kterými také udržujeme pravidelný kontakt.
 

Během setkání se zástupcem školy zjistíte, jak vzdělávání na dané škole funguje. Poznáte osobu, která zná školní kampus i komunitu na škole a dokáže vám nejlépe přiblížit, jak studium probíhá a jak by vypadal váš den jakožto studenta. 
Při setkání se zástupcem školy získáte představu o tom, jestli je tahle škola pro vás ta pravá a jestli splňuje to, co od své vysněné školy očekáváte. Velkou výhodou těchto rozhovorů je i to, že během nich  můžete konzultovat své šance na přijetí na školu. 
 

Na veletrhu má každý zástupce školy svůj stánek. Můžete se tedy jednotlivých školních zástupců individuálně zeptat na cokoliv, co Vás zajímá. Např. Jak vypadá běžný den na škole, jaké jsou nabízené studijní obory, předměty, sportovní i mimoškolní programy. Zjistíte, jak vypadá kampus školy i kolej a dozvíte se, co je obsahem přijímacího řízení. Tímto můžete zároveň zvyšovat své šance na přijetí  i zisk stipendia na danou školu.
 
Sportovcům doporučujeme se zeptat na četnost a časovou náročnost tréninků, na úroveň sportů na škole, na různé sportovní žebříčky a umístění univerzity v turnajích a pak i třeba na to jaké jsou možnosti mimo sezónu a jak vůbec skloubit sport a studium obecně.
Pokud nejste sportovec - ptejte se spíš na příležitosti, které studium nabízí, jakých stáží se můžete zúčastnit, s jakými univerzitami školy spolupracují, kde všude mají kampusy. I když škola sídlí třeba v Americe, dost často se během studia můžete podívat do Asie nebo třeba Evropy.


Pokud specifické zaměření zatím nemáte, zajímejte se obecně o komunitu na škole, lokalitu školy, její úroveň, rozmanitost nabízených programů, výletů a volnočasových aktivit.
 

Náš tým vám pomůže s finálním výběrem školy, nebo klidně několika škol, na které se budete hlásit. Odsouhlasíme si společně finanční podmínky a začneme s přijímacím řízením na všechny vybrané školy. Provedeme vás celým procesem od vyplnění přihlášky, přes žádost o stipendium, až po zisk víz a objednání letenek. O úspěšnost přijímacího procesu se tak osobně postaráme a díky dlouholetým vztahům s našimi školami, to nebývá problém.

Spolupráce s námi nekončí přijetím na školu, i během studia jsme připraveni vám s čímkoliv pomoct. Díky tomu, že máme se školami osobní vztahy, jsme schopni v případě potřeby rychle komunikovat a reagovat na nastalou situaci.