Hotel Institute Montreux


Switzerland, Europe

Hotelový inštitút Montreux bol založený v roku 1985 a v roku 2002 sa stal súčasťou skupiny Swiss Education Group. HIM sa umiestnil na 7. mieste ako najlepší Hospitality School na svete. Škola spája to najlepšie zo sveta hoteliérstva a obchodu. Jej moderný učebný plán je navrhnutý tak, aby študenti držali krok s dnešnými trendmi a boli podporovaní v kreativite a inovatívnosti vo všetkom, čo robia. Hotel Institute Montreux pomôže vybudovať si myslenie zamerané na zákazníka a zlepšiť agilitu, aby ste získali výhodu v podnikaní. Učebné osnovy prednášajú skúsení vyučujúci a hosťujúci lektori, ktorí sú odborníkmi vo svojich odboroch. Do výučby vnášajú svoje skúsenosti z reálneho života a sú vždy k dispozícii. Učiť sa budete tiež od svojich spolužiakov z celého sveta, s ktorými vytvoríte jedinečné medzinárodné prostredie. 

90 % absolventov zastáva 5 rokov po ukončení štúdia manažerské pozície alebo zakladá vlastnú spoločnosť.

 

 
Rok založenia: 1985
Počet študentov: 1324
Pomer učiteľov a študentov: 1:10
Typ univerzity: súkromná
Miera prijatia: 85 %
Typ kampusu: mestský

O kampuse

Polohu a vybavenie kampusu Hotel Institute Montreux je ťažké prekonať. Nachádza sa v centre Montreux, takže je v centre všetkého kultúrneho diania, krás a vymožeností, ktoré tento pulzujúci región ponúka. Kampus sa rozkladá v dvoch budovách - v bývalom historickom hoteli Europe a v rezidencii Léman, ktoré sú od seba aj od vlakovej stanice vzdielené len pár krokov. Každá z budov bola zrekonštruovaná a vybavená tak, aby poskytovala najmodernejšie ubytovanie a moderné priestory na vyučovanie. 

Zaujímavosti o škole