Montverde Academy


Florida, USA

Monteverde Academy, založená v roku 1912, je rozmanitou školou, ktorú navštevujú študenti z viac než 90 krajín celého sveta. Škola si zakladá na kvalitnom akademickom programe s kurzami univerzitnej úrovne, zároveň má ale aj silný umelecký alebo športový program. Mimo triedy môžu študenti rozvíjať tiež svoje ďalšie talenty a schopnosti prostredníctvom školských klubov, spolkov a organizácii. Monteverde nie je len školou, ale tiež pevne spätou, pečujúcou a priateľskou komunitou všetkých študentov, ich rodičov a zamestnancov školy.

Monteverde Academy získala ocenenie za najvýznamnejší atletický program pre stredné školy v Spojených štátoch.

 

 
Ročníky: 3–PG
Počet študentov: 1350
Pomer učiteľov a študentov: 1:11
Rok založenia: 1912

O kampuse

Sme koedukovaná, nezávislá, medzinárodná prípravná škola pre internátnych študentov od 7. do 12. ročníka, denných študentov od 3. do 12. ročníka a postgraduálnych študentov, ktorí zastupujú viac ako 90 národností.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

Florida State University

High Point University

University of Florida

University of Pennsylvania

Wake Forest University