New Hampton School


New Hampshire, USA

New Hampton School je zasadená do malebného dedinského mestečka v Novom Anglicku a navštevujú ju študenti 9. – 12. ročníka. Učitelia pracujú so študentami tak, aby videli spojenie medzi tým, čo sa študenti naučia v triede a aplikáciou znalostí v reálnom svete. Vo viac ako 30 atletických a 20 mimoškolských programoch sa študenti zameriavajú na vhodné príležitosti, ktoré im poskytujú možnosť rásť v rôznych odvetviach. Kampus sa skladá z najmodernejších učební a vedeckých laboratórií, výskumného centra, knižnice, umeleckých zariadení alebo atletického komplexu.

New Hampton je Apple Distinguished School, ktorá ponúka IB Diploma Programme, International Support Programme a umelecký predmet Animation by Disney.

 
Ročníky: 9–12
Počet študentov: 325
Pomer učiteľov a študentov: 1:5
Rok založenia: 1821

O kampuse

Náš areál s rozlohou 340 akrov tvorí 12 rôznych obytných domov rôznych veľkostí. Naši športovci môžu využívať niekoľko najmodernejších zariadení v areáli, medzi ktoré patrí okrem iného 5 atletických ihrísk, 2 telocvične, 9 tenisových kurtov, ľadová plocha s regulovanou teplotou, úplne nové wellness centrum a 250-hektárová hora.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

New York University

Standford University

Darthmouth College

Brown University

University of Californie Berkeley