Nord Anglia Education


USA

Nord Anglia Education je rodina 73 medzinárodných škôl v 30 krajinách po celom svete. Ponúka personalizované, inšpirujúce vzdelanie viac než 61 tisíc študentom medzi 2 až 18 rokmi. Ich vysokoškolské prípravné kurikulum je náročné. Nord Anglia Education ponúka medzinárodný bakalársky diplomový program, ktorý zahŕňa 35 kurzov, 15 Advanced Placement kurzov a Honors kurzy. Študenti sa môžu spoľahnúť na akademické a vysokoškolské poradenstvo a dôkladnú podporu počas štúdia. Škola poskytuje elite boarding programs na 3 kampusoch v USA: North Broward Preparatory School, Windermere Preparatory School in Florida a The Village School in Texas.

Nord Anglia Education má kampusy po celom svete a spolupracuje s MIT, UNICEF a Juliardom, absolventi sú prijímaní na univerzity so 100 % úspešnosťou.

 
Ročníky: 7–12
Počet študentov: 68000
Pomer učiteľov a študentov: 1:15
Rok založenia: 1972

O kampuse

Windermere Preparatory School sa nachádza v areáli s rozlohou 48 hektárov. V areáli s množstvom zelene a vodných prvkov sa študenti a učitelia pohodlne usadia v dobre vybavených triedach v rámci troch akademických oddelení školy. Najmodernejšie športové zariadenia poskytujú priestory, ktoré celoročne zapájajú študentov do zdravej fyzickej aktivity. Cypress Center je najmodernejšie centrum vizuálneho a scénického umenia, ktoré umožňuje sa našim študentom inšpirovať, predstavovať si a tvoriť v oblasti dramatického, speváckeho, tanečného a výtvarného umenia.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

IVY League