Bishop's College School


Quebec, Canada

Bishop's College School byla založena v roce 1836 v kanadském Québecu. Je IB World School, která nabízí International Baccalaureate Diploma Programme. Škola přijala přísný, ale velice kvalitní akademický program zahrnující sport, umění, vedení lidí a rozvoj či globální občanství. Zároveň jde o malou srdečnou komunitu, která je druhým domovem pro studenty z více než 35 zemí. Učitelé jsou energičtí a inspirativní lidé, kterým záleží především na úspěchu studentů. Mimo vyučovací hodiny škola poskytuje spoustu možností vyžití, ať už z oblasti sportu, umění nebo osobního rozvoje.

 

RW Howson Enrichment Center poskytuje všem studentům vyšší úroveň akademické podpory.

 

 
Ročníky: 7–12
Počet studentů: 280
Rok založení: 1836
Poměr učitelů a studentů: 1:6

O kampusu

Kampus o rozloze 250 akrů, který je z jedné strany lemován zemědělskou půdou a kopci a z druhé městem Sherbrooke, je malou, přívětivou komunitou a druhým domovem pro studenty z více než 40 různých zemí.

Zajímavosti o škole

Univerzity, na které byli studenti přijati

London School of College

New York University

Queen´s University

University of British Columbia

University of Toronto