Bishop's College


Quebec, Canada

Bishop's College School bola založená v roku 1836 v kanadskom Quebecu. Je IB World School, ktorá ponúka International Baccalaureate Diploma Programme. Škola prijala prísny, ale veľmi kvalitný akademický program zahrňujúci šport, umenie, vedenie ľudí a rozvoj či globálne občianstvo. Zároveň ide o malú srdečnú komunitu, ktorá je druhým domovom pre študentov z viac než 35 krajín. Učitelia sú energickí a inšpiratívni ľudia, ktorým záleží predovšetkým na úspechu študentov. Okrem vyučovacích hodín škola poskytuje množstvo možností vyžitia, či už z oblasti športu, umenia alebo osobného rozvoja.

 

 
Ročníky: 7-12
Počet študentov: 260
Pomer učiteľov a študentov: 16
Rok založenia: 1836

O kampuse

S 250-akrovým areálom ohraničeným poľnohospodárskou pôdou a kopcami na jednej strane a mestom Sherbrooke na strane druhej, BCS je malá, príjemná komunita a druhý domov pre študentov z viac ako 40 rôznych krajín.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

London School of Economics

New York University

Queen´s University

University of British Columbia

University of Toronto