Marianapolis Preparatory School


Connecticut, USA

Charakteristickým znakom vzdelávania v Marianapolise je učenie sa praxou. Učebné osnovy školy vedú žiakov k tvorivému mysleniu a efektívnemu vyjadrovaniu myšlienok. Žiaci sa učia riešiť problémy pomocou série správania, ktoré sa nazýva "návyky mysle". Škola vytvorila programy zážitkového učenia a centier excelentnosti, ktoré pomáhajú študentom vyniknúť v prijímacom procese na vysokú školu. V týchto programoch študenti aplikujú to, čo sa naučili v triede, na reálne situácie v areáli školy aj mimo neho. Prípravná škola Marianapolis pripravuje študentov na všetky aspekty štúdia na vysokej škole aj mimo nej.

Marianapolis získala hodnotenie A+, čím sa zaradil medzi 2 % najlepších škôl v USA. Škola okrem iného ponúka stáže na univerzitách a v spoločnostiach prostredníctvom svojho programu Centers of Excellence.

 

 
Ročníky: 9–12, PG
Počet študentov: 300
Pomer učiteľov a študentov: 1:7
Rok založenia: 1926
Typ kampusu: vidiecky
Letná škola: áno
Dĺžka pobytu: trimester a viac

O kampuse

Kampus Marianapolis sa nachádza necelú hodinu od oceánu a pláží a iba 90 minút až 2 hodiny od hôr a možností lyžovania. Ponúka najmodernejšie vedecké laboratóriá, inžinierske a inovatívne laboratórium s laserovými rezačkami na drevo, 3D tlačiarňami a ďalšími zariadeniami. Ďalej ponúka divadlo Black Box na divadelné a hudobné predstavenia, atletickú dráhu, knižnicu, akademické centrum zdrojov, fotografické laboratórium, 2 počítačové učebne, 8 obytných domov a internátov (dorms) a atletický komplex, ktorý zahŕňa telocvičňu, tanečné štúdio, zápasnickú halu, posilňovňu a telocvičňu, tenisové kurty, kaplnku a 200 akrov krásneho areálu.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

Berklee College of Music

University of Pennsylvania

Georgetown University

University of Michigan