San Domenico School


California, USA

San Domenico je nejstarší nezávislá škola v Kalifornii. Od roku 1850 klade mimořádný důraz na vzdělání, smysl a cíl. Přísné učební osnovy podporují tradiční měřítko akademického úspěchu a přinášejí studentům vysoké průměry a výsledky v testech spolu s přijetím na nejlepší univerzity po celém světě. Každý den jsou studenti ve třídách intelektuálně stimulováni zásadními otázkami, zdravou debatou a rozhovory, které podněcují k zamyšlení, což jim umožňuje s respektem řešit globální problémy a každodenní výzvy. Tento akademický přístup založený na bádání se prolíná se základními hodnotami; ze studia vychází reflexe, která inspiruje ke službě, jež je praktikována a posilována v komunitě. Za tímto účelem SD udává směr v novém definování měřítek úspěchu a vychovává inspirované studenty, kteří jsou připraveni vytvářet lepší svět.

San Domenico se v celostátním žebříčku řadí mezi 4 % nejlepších nezávislých škol v Americe. Program STEM je zařazen mezi 5 % nejlepších škol v celé Americe.

 

 
Ročníky: K–12
Počet studentů: 380
Poměr učitelů a studentů: 1:8
Rok založení: 1850
Typ kampusu: předměstský
Letní škola: ano
Délka pobytu: celý rok

O kampusu

Kampus San Domenico má rozlohu 515 akrů a nabízí výjimečné vybavení včetně 3D laboratoře, tělocvičen, hřišť, hudební konzervatoře, digitálních hudebních a filmových studií, tanečního a dramatického divadla a zcela nového vodního centra. Nachází se 30 minut od San Francisca, významného města a destinace USA, má přístup k horám i plážím (do 30 minut). Škola má výhodnou polohu, takže se studenti mohou bez problémů vydat na průzkum okolních měst, ve kterých si mohou nakoupit, navštívit restaurace a užít si volný čas.

Zajímavosti o škole

Univerzity, na které byli studenti přijati

Cornell University

University of Californie Berkeley

Georgetown University

Reed College

Smith College