San Domenico School


California, USA

San Domenico School, založená v roku 1850, je medzinárodne uznávaná internátna a denná škola pre predškolské deti až po študentov 12. triedy. Škola poskytuje dôkladný prípravný kurz na vysokú školu, ktorý zahŕňa 126 predmetov, vrátane 27 AP a Honor, a celoštátny program STEM. Študenti San Domenico School môžu využívať rozsiahly kampus o rozlohe 515 akrov, ktorý zahŕňa hudobné konzervatórium, centrum muzických umení, štúdio digitálneho a vizuálneho umenia a priestor pre tvorcov. Ďalej tiež atletické zariadenie vrátane telocvičieň/fitness centier, tenisových kurtov, ihrisiek a nové plavecké haly olympijských rozmerov pre vodné pólo a preteky v plávaní.

Škola bola založená v roku 1850 dominikánkami a je najstaršou nezávislou školou v Kalifornii. Nachádza sa iba 30 minút od San Franciska.

 

 
Ročníky: K–12
Počet študentov: 350
Pomer učiteľov a študentov: 1:8
Rok založenia: 1850

O kampuse

San Domenico sa nachádza v rozľahlom areáli s rozlohou 515 hektárov, len 30 minút od San Francisca. Škola sa nachádza v údolí plnom stromov a ponúka viac ako 30 000 m2 akademických budov vrátane hudobného konzervatória, dvoch divadiel, tanečného štúdia a priestoru pre 3D tvorcov. Naše športové zariadenia podporujú 25 tímov a zahŕňajú telocvičňu/fitness centrum, tenisové kurty, ihriská a nový komplex na vodné pólo a plávanie olympijských rozmerov. Tieto rozsiahle zariadenia poskytujú študentom na všetkých úrovniach možnosti rozvíjať svoje nadanie a objavovať svoje záujmy a vášne aj mimo triedy.

Zaujímavosti o škole

Študenti boli prijatí na tieto univerzity

Cornell University

University of Californie Berkeley

Georgetown University

Reed College

Smith College